Monitoring odbavování klientů

Kontaktní údaje

Magistrát hlavní město Prahy

Praha 1, Jungmannova 35/29,
budova Škodova paláce, odbavovací hala v přízemí