Monitoring odbavování klientů

Stav ke dni 23.11.2017 v 6 39 hod.
Obnovit
Činnost Ve frontě na činnostPočet obsluhujících přepážek
0 osob
0
OSV:Žádosti, formuláře, konzultace, schůzky a informace odborů MHMP
0 osob
2
Pokladna
0 osob
0
Podatelna
0 osob
0
Oddělení služeb veřejnosti
0 osob
2
OSV: CzechPoint
0 osob
2
OSV: Doprava
0 osob
2
Litačka: Výdej již hotové karty
0 osob
0
Lítačka: Prodej papírových průkazek MHD
0 osob
0
Lítačka: Vyhotovovení karty (žádost o 1.kartu, reklamace, duplikáty, konec platnosti)
0 osob
0
Pražské služby
0 osob
0
0 osob
0