Monitoring odbavování klientů

Stav ke dni 21.10.2017 v 19 20 hod.
Obnovit
Činnost Ve frontě na činnostPočet obsluhujících přepážek
Registr vozidel čísla 1000-1999
0 osob
0
OSV: Žádosti, formuláře, konzultace, schůzky a informace odborů MHMP
0 osob
2
Pokladna
0 osob
0
Podatelna
0 osob
0
OSV - Oddělení služeb veřejnosti
0 osob
2
OSV: CzechPoint
0 osob
2
OSV: Taxi
0 osob
2
Podání žádosti o standardní vydání karty - 3001-3800
0 osob
0
Prodej papírových průkazek MHD
0 osob
0
Expresní vyhotovení karty - (žádost o 1.kartu, reklamace, duplikáty, konec platnosti) - číselná řada 2001-3000
0 osob
0
Pražské služby odvoz odpadu
0 osob
0
Výdej již hotové karty
0 osob
0