Monitoring odbavování klientů

Stav ke dni 8.4.2020 v 14 42 hod.
Obnovit
Činnost Ve frontě na činnostPočet obsluhujících přepážek
0 osob
0
OSV:Žádosti, formuláře, konzultace, schůzky a informace odborů MHMP
0 osob
4
0 osob
0
Pokladna
0 osob
0
Podatelna
0 osob
0
Oddělení služeb veřejnosti
1 osoba
4
OSV: CzechPoint
0 osob
4
OSV: Doprava
0 osob
4
Lítačka: Prodej papírových průkazek MHD
0 osob
2
Lítačka: Vyhotovovení karty (žádost o 1.kartu, reklamace, duplikáty, konec platnosti)
0 osob
2
Pražské služby
1 osoba
0
0 osob
2