Monitoring odbavování klientů

Stav ke dni 19.12.2018 v 17 23 hod.
Obnovit
Činnost Ve frontě na činnostPočet obsluhujících přepážek
0 osob
1
OSV:Žádosti, formuláře, konzultace, schůzky a informace odborů MHMP
0 osob
2
0 osob
1
Pokladna
0 osob
0
Podatelna
0 osob
0
Oddělení služeb veřejnosti
0 osob
2
OSV: CzechPoint
0 osob
2
OSV: Doprava
0 osob
2
Lítačka: Prodej papírových průkazek MHD
1 osoba
10
Lítačka: Vyhotovovení karty (žádost o 1.kartu, reklamace, duplikáty, konec platnosti)
68 osob
10
Pražské služby
0 osob
0
0 osob
10